Strona głównaAktualnościŚwiatowy Dzień Świadomości AUTYZMU

Światowy Dzień Świadomości AUTYZMU

2024-04-05

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie obchodzony jest dziś, 2 kwietnia.

Dzień ten ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 r.

🔵 Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju. Mówiąc innymi słowami: autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób.

🔵 Autyzm rozumiemy jako spektrum. Oznacza to, że autyzm jest trochę inny dla każdej osoby. Osoby z diagnozami ze spektrum autyzmu mają bardzo różne nasilenie zachowań i cech wynikających z autyzmu.

🔵 Zaburzenia należące do spektrum autyzmu obejmują rozmaite wyzwania rozwojowe w zakresie: porozumiewania się, myślenia, rozwoju społecznego, umiejętności poznawczych, zainteresowań i form aktywności, a także umiejętności motorycznych.

🔵 Nasilenie poszczególnych trudności w różnych wymiarach spektrum jest znacząco odmienne u poszczególnych osób i może powodować zarówno funkcjonowanie na poziomie głębokiego upośledzenia u jednych, jak i pozwalać na funkcjonowanie całkowicie samodzielne u innych osób, ze słabszym nasileniem objawów. My, jako społeczeństwo, musimy sobie uświadomić, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest po prostu inne 🩵

NPS Puchatek w Pyrzycach wyraża swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez NIEBIESKI PRZEMARSZ PRZEDSZKOLAKÓW.

5 kwietnia 2024 r.

godz. 11:30

Plac przy fontannie

🩵 Pyrzycki Dom Kultury wspiera takie inicjatywy i jesteśmy w tym dniu razem z organizatorami marszu 🩵