Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski

Data: 19.03.2024r. od godz. 10:00

Zasięg: powiatowy

Miejsce: Pyrzycki Dom Kultury

Opis: przegląd stanowi eliminację do przeglądu wojewódzkiego

Zgłoszenie do udziału do dnia 08.03.2024r.

Przegląd Wojewódzki: 20 – 21 kwietnia 2024 r.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

Konkursy