Zespół Śpiewaczy Wrzos z Krzemlina

Zespół powstał w 2006 r. w malowniczej miejscowości Krzemlin i jest niezwykle ważnym elementem lokalnego życia kulturalnego. Zespół liczy obecnie 15 energicznych emerytek
i rencistek, które pasjonuje muzyka i folklor. To grupa osób, które nie tylko czerpią ogromną radość z wykonywania tradycyjnej muzyki ludowej, ale także przekazują tę radość
i dziedzictwo kulturowe swoim odbiorcom.

Pierwszym kierownikiem muzycznym zespołu był śp. Pan Artur Marcinkiewicz, który był doświadczonym muzykiem z głęboką wiedzą o muzyce ludowej. Był jednym z twórców
i założycieli Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Obecnie instruktorem zespołu jest Pan Tomasz Jędrzejewski.  Dzięki jego zaangażowaniu i umiejętnościom zespół może doskonalić swój warsztat i wykonywać tradycyjne pieśni i tańce w autentyczny sposób.

Kierownikiem organizacyjnym jest Pani Stanisława Stępień, która dba o to, aby działalność zespołu była dobrze zorganizowana i sprawiała radość wszystkim jego członkiniom. Poprzednim kierownikiem była Pani Zofia Grzesiuk.

Zespół bierze udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i ma na swoim koncie sporo osiągnięć. Co roku zespół występuje na scenie Międzynarodowego Festiwalu „Pyrzyckie Spotkania
z Folklorem”, co jest znaczącym wydarzeniem folklorystycznym w regionie. Podczas  Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Lipinach, Wrzos zdobył prestiżowe wyróżnienie „Srebrny Talent”, co świadczy o ich wyjątkowości i zaangażowaniu w tradycyjną kulturę. Ponadto grupa występuje podczas lokalnych uroczystości m.in. dożynek, festynów, czy innych muzycznych spotkań.

Zespół nie tylko występuje na różnych scenach, ale także bierze czynny udział w organizowaniu życia kulturalnego w swojej miejscowości. To inspirujący przykład pasji, zaangażowania społecznego i miłości do tradycji, który przyczynia się do ożywienia kulturalnego lokalnej społeczności oraz promowania folkloru, dziedzictwa kulturowego regionu i tradycji naszego kraju.

 

Konkursy