Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce

Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE
Pyrzycki Dom Kultury
ul. Plac Wolności 3
74 – 200 Pyrzyce
tel. +48 91 570 19 95
e-mail: pyrzyce.zpit@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ZPiTPyrzyce
POLAND

Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE skupia w swojej działalności doświadczenia zespołów ludowych działających w Pyrzycach od 55 lat – powstał bowiem w wyniku połączenia zespołów: działającego od 1967 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi Pyrzyckiej” oraz pracującego od 1981r. Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Pyrzyce”. Członkowie zespołu, to już kolejne pokolenie młodych Pyrzyczan wychowywane w poszanowaniu polskiej kultury ludowej, które pasją i miłością obdarzyło muzykę i taniec ludowy.

Przez wszystkie lata istnienia tancerze, muzycy i śpiewacy swoim repertuarem popularyzują piękno tradycyjnej kultury polskiej, ludową muzykę i taniec oraz promują region w kraju i poza jego granicami. Zespół funkcjonuje przy Pyrzyckim Domu Kultury i na chwilę obecną skupia w swych szeregach ponad 80 osób. Pracuje w czterech grupach wiekowych, a najmłodsi tancerze mają zaledwie 4 lata.

Trudne do zliczenia są ilości występów, koncertów, wyjazdów, podczas których piękno muzyki i tańca naszego kraju wzbudzało zachwyt i podziw, a barwy i różnorodność strojów ludowych nie pozostawiały obojętnym nikogo wrażliwego na piękno.

Zespoły, których tradycje kontynuujemy koncertowały wielokrotnie niemal we wszystkich krajach Europy (Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Włoszech, Szwecji, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Rumunii – niegdyś w ZSRR, Jugosławii, Czechosłowacji),  a nawet w Turcji czy Korei.  W latach ubiegłych mieliśmy okazję zaprezentować się publiczności również w Serbii, Macedonii czy Portugalii, a na początku sierpnia tego roku kolejny raz wzięliśmy udział w festiwalu w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Serbii, z którego przywieźliśmy cztery piękne trofea i nagrody.

 Członkowie zespołu  wielokrotnie brali  udział  w programach specjalnie przygotowywanych na potrzeby Telewizji Polonia i Telewizji Szczecin, a  audycje radiowe  z  udziałem dzieci i młodzieży promują swoje miasto i cały region zachodniopomorski. Zespół wspólnie z Pyrzyckim Domem Kultury brał udział w wielu aranżacjach filmowych, muzycznych i nagrywaniach udostępnianych szerszemu gronu na różnych stronach internetowych.

Na program zespołu PYRZYCE składają się:

  • tańce narodowe – Polonez , Mazur, Krakowiak, Oberek, Kujawiak;
  • wiązanki tańców z regionów – lubelskiego, rzeszowskiego, kaszubskiego, łowickiego;
  • tańce górali ze Spisza;
  • polka pyrzycka;
  • tańce innych narodów: mołdawski i rosyjski;
  • obrzęd dożynkowy oraz
  • utwory ludowe i patriotyczne z różnych regionów Polski.

Wszystkie tańce są prezentowane w barwnych i różnorodnych kostiumach ludowych pochodzących z danego regionu. Zespół nieustannie pracuje nad poszerzeniem swojego repertuaru.
          Jako pierwszy w Polsce, a trzeci w kolejności na świecie (po Niemczech i Brazylii) zespół, posiadamy zrekonstruowane na postawie starych rycin i fotografii stroje dawnych mieszkańców Pyrzyc, w których prezentujemy tańce pomorskie z regionu Pyrzyc i Szczecina, zapisane w końcu XIX i początku XX wieku. Tańce te, to nasza rodzima historia, nasza kultura, którą dzielimy się z publicznością na wielu scenach, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego pięknego kraju.    

            W roku ubiegłym członkowie zespołu założyli prężnie działające stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE”.

                                                                                      Joanna Suwińska Instruktor ZPiT PYRZYCE

Konkursy