Strona głównaBez kategoriiVI zjazd „Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej”

VI zjazd „Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej”

2017-03-04

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Centrum Animacji Kultury oraz innych zielonogórskich instytucji działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze przybyli Irena Lew z Muzeum Etnograficznego, dr Arkadiusz Cincio z Muzeum Ziemi Lubuskiej, a także dr Dorota Szaban z instytutu socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto w seminarium uczestniczyli członkowie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej: Maria i Krzysztof Szupilukowie z Gorzowa, Jagoda Banaś i Małgorzata Kowalska z Poznania, Tomasz Lewandowski z Pyrzyc, a także zaproszeni goście: Jerzy Starzyński z Legnicy – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Świat pod Kyczerą”, Zbigniew Łukaszewski z Goleniowa – dyrektor Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Nad Iną”, Zenonas Ripinskis z Litwy – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu – Konkursu Folklorystycznego „Flower in the sun”, oraz Emil Dimitrov z Bułgarii – wicesekretarz generalny FIDAF – Międzynarodowej Federacji Festiwali Tańca.
W części poświęconej analizie specyfiki kulturowej Zielonej Góry rozmawiano o strukturze etniczno-kulturowej ziem zachodnich i o metodach badawczych ułatwiających pozyskiwanie informacji o odbiorcach działań kulturalnych.
Kolejnym punktem programu seminarium było omówienie festiwali folkloru organizowanych na obszarze Polski Zachodniej. Podkreślano rolę tych tych wydarzeń, jako odgrywających bardzo istotną rolę w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w naszym regionie. Efektem rozmów dotyczących tego ostatniego zagadnienia było przyjęcie do Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej dwóch nowych festiwali – goleniowskiego i legnickiego.
Tego samego dnia organizatorzy festiwali folklorystycznych debatowali nad możliwością przystąpienia do organizacji FIDAF, która jak twierdzili jej przedstawiciele, poprzez system monitoringu i ewaluacji daje gwarancje dobrej jakości festiwalu dla potencjalnych uczestników, a za razem daje możliwości pozyskiwania atrakcyjnych zespołów folklorystycznych i partnerów.
Podczas drugiego dnia obrad w Muzeum Etnograficznym w Ochli rozmawiano na temat wpływu zabiegów stylizacyjnych w folklorze na zainteresowanie wśród odbiorców. Swoje referaty na ten temat wygłosili Emil Dimitrov i Zenonas Ripinskis. Wnioski płynące z dyskusji zawarte zostaną w skrypcie z seminarium, który ukaże się w wersji papierowej.
Projekt zrealizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.