Strona głównaBez kategoriiUwaga Konkurs! W naturze Siła. Program Społecznik 2019-2021

Uwaga Konkurs! W naturze Siła. Program Społecznik 2019-2021

2021-02-17

EKO-KONKURS z NAGRODAMI!!!
Zapraszamy do świetnej zabawy z Pyrzyckim Domem Kultury.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych oraz propagowanie idei recyklingu jak i ukazanie segregacji odpadów jako tematu atrakcyjnego, kreatywnego i pożytecznego. Strasznie brzmi? 🙂 Nie takie straszne jak go malują! Chwyć zużyte puszki, butelki, pędzle, eco-farby, kartony…i zostań artystą.
Prace należy wykonać ręcznie dowolną techniką, umożliwiające ekspozycję. Mogą to być prace w technice kolaż (collage) która polega na przyklejaniu różnych materiałów, skrawków gazet, ilustracji a tym samym komponowaniu obrazu. Mile widziane będą również formy przestrzenne, eko-rzeźby. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i reprodukcji.
Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki.
Prosimy w miarę możliwości o realizację dokumentacji filmowej (minimum 30 sekund nagrania), w rozdzielczości full hd.
W sprawie przesłania dokumentacji filmowej, prosimy o kontakt z panem Krzysztofem Oszczykiem – tel. 782 481 592 lub e mail: krzysztof.oszczyk@wp.pl
Prace będą prezentowane w prestiżowej Pyrzyckiej Galerii Sztuki.
Prace należy składać do 18 marca 2021r. Planowana data ogłoszenia wyników: 25 marca 2021r. o godz. 16:00.

EKO KONKURS z NAGRODAMI

REGULAMIN KONKURSU W NATURZE SIŁA

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie NASZE PRZEDSZKOLAKI

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych,
 • propagowanie idei recyklingu jak i ukazanie segregacji odpadów jako tematu atrakcyjnego, kreatywnego i pożytecznego
 • poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,
 • kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą
 • nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Powiatu Pyrzyckiego.
 2. Preferowane są prace zespołowe, wielopokoleniowe, rodzinne.
 3. Każdy zespół/grupa może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Prace dostarczane na Konkurs muszą być wykonane z użyciem surowców wtórnych ukazując w ten sposób możliwość ich powtórnego zastosowania
  w kreatywny sposób

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

 1. Prace należy wykonać ręcznie.
 2. Wykonanie: dowolną techniką, umożliwiające ekspozycję
 3. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej
  i reprodukcji.
 4. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:

 

Nazwa grupy (wraz z imionami i nazwiskami autorów) Wiek autorów Dane kontaktowe lub nazwa szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* (nazwisko, imię, wiek)
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis uczestników konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 1. Prace należy składać do dnia 18 marca 2021 r do godz. 15:00 do Pyrzyckiego Domu Kultury (sekretariat, kasa kina)
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Prawa autorskie:

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
 3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny
  z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej
  i fanpage Stowarzyszenia Nasze Przedszkolaki oraz Pyrzyckiego Domu Kultury

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 • walory artystyczne
 • kreatywność
 • oryginalność
 • estetyka wykonania
 • zgodności z warunkami uczestnictwa (określonymi w regulaminie)

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia.
 2. Planowana data ogłoszenia wyników 25 marca 2021r. o godz. 16:00.
 3. Wyniki zostaną przekazane grupą nieformalnym, szkołom i instytucjom
  i delegującym.
  Konkurs Eko w Naturze siła