Taniec Ludowy – Zespół Pieśni i Tańca „Pyrzyce”

Instruktorzy: Joanna Suwińska, Janusz Urbański, Aleksandra Hawryluk
Zapisy u instruktora: Joanna Suwińska tel. 502 103 874
Miejsce zajęć: PDK, sala lustrzana lub sala widowiskowo-kinowa
Grupa docelowa: dzieci od 6 r.ż, młodzież, dorośli.

Środa:
Grupa I (młodsza) godz. 16.00 – 17.00
Grupa II (średnia) godz. 17.00 – 18.00

Piątek
Grupa I (młodsza)  godz. 16.00 – 18.00
Grupa II (średnia) godz. 17.00 – 19.00
Grupa III (starsza) 18.00 – 21.00

Odpłatność: do ustalenia z instruktorem

Chcesz nauczyć się tańczyć polkę, kujawiaka, poloneza, czy krakowiaka? Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce.

Zespół skupia w swojej działalności doświadczenia zespołów ludowych działających w Pyrzycach od ponad 30 lat. Członkowie zespołu, to już kolejne pokolenie młodych Pyrzyczan, wychowane
w poszanowaniu polskiej kultury ludowej.

Obecnie ZPiT Pyrzyce pracuje w 3 grupach tanecznych, w wieku od 5 lat do 100 lat i liczy razem ponad 80 osób. Na program Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce składają się:
– tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, oberek, kujawiak;
– wiązanki tańców z regionów – lubelskiego, rzeszowskiego, kaszubskiego, łowickiego;
– tańce górali ze Spisza;
– polka pyrzycka;
– tańce innych narodów – mołdawski i rosyjski;
– utwory ludowe z różnych regionów Polski.

Jako jedyny zespół w Polsce prezentuje dawne tańce pomorskie z regionu Pyrzyc i Szczecina, zapisane w końcu XIX i pocz. XX wieku

W pracy instruktorów zespołu ważny jest długofalowy, trwający kilka lat proces wychowawczy, a o skuteczności ich działań świadczy fakt, iż młodzi tancerze, którzy są z nami 5, 10 a nawet 15 lat, dzięki efektywnemu wykorzystaniu czasu wolnego kończą szkoły i studia z bardzo dobrymi wynikami.

Działalność edukacyjno-artystyczna zespołu w I półroczu 2023 r. polegała na prowadzeniu przez instruktorów systematycznych, zajęć muzyczno-tanecznych (2 razy w tygodniu, średnio 2 godziny w każdej grupie), podczas których dzieci i młodzież doskonaliły technikę taneczną, uczyły się kroków, figur i układów tanecznych tańców narodowych, tańców ludowych z różnych regionów kraju oraz poznawały pieśni i piosenki ludowe. Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Poza planem cotygodniowych prób członkowie Zespołu wielokrotnie brali udział w koncertach, występach i prezentacjach artystycznych w mieście, regionie oraz poza granicami kraju.

Konkursy