Regionalny Zespół Śpiewaczy „Kresowianka” – działalność zawieszona!

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Letninie w 1983 roku powstał Zespół Śpiewaczy „Letninianka” /pierwsza nazwa zespołu/. Instruktorem został pracownik Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Ryszard Głogowski. Od samego początku repertuar Zespołu stanowiły pieśni i piosenki ze wsi kresowej Milatycze k/Lwowa, ponieważ część mieszkańców Letnina ma swoje korzenie właśnie w Milatyczach. Zgodnie z tradycją kresową Zespół śpiewa bez muzyki, czyli a,cappella. Zaczęło się kultywowanie kultury, tradycji i zwyczajów dawnych ziem polskich. Pieśni i piosenki różnego rodzaju, jak np. ballady, żołnierskie, obrzędowe itp. przekazały najstarsze panie, urodzone w Milatyczach. Repertuar kresowy budził i nadal budzi swym pięknem i często wzruszającą treścią wiele estetycznych przeżyć duchowych i wspomnień.

Przykłady kultywowania tradycji to m.in. kaseta nagrana dla magazynu”Ze wszystkich stron świata” dla TVP Polonia, nagranie filmu dokumentalnego pt. „Były Milatycze” dla TVP 2, montaż słowno muzyczny dla uczczenia pamięci Sybiraków dla TV Trwam, nagranie zwyczajów obrzędowych wielkanocnych, bożonarodzeniowych, z okazji święta Trzech Króli i jeszcze inne dla TVP Szczecin Polskiego Radia Szczecin, Polskiego Radia Lublin.

Zespół brał udział w wielu konkursach i ogólnopolskich festiwalach w całym kraju, zdobywając wiele cennych prestiżowo nagród:

 • dwukrotny laureat Festiwalu Ziem Północnych w Gdańsku – Bursztynowy Neptun
 • czterokrotny laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą /najważniejszy festiwal w Polsce/
 • laureat Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Kultury Wsi w Przytocznej
 • laureat Ogólnopolskiego Festiwalu „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie
 • laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kresowego „Wielkie Bałakanie” w Żarach
 • główna nagroda „Złoty Jelonek” na XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie za „szczególną troskę w pielęgnowaniu rodzimej tradycji”
 • laureat X-ego Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
 • „Specjalny Gość” i jedyny polski zespół na Festiwalu Kultury Kresowej we Wrocławiu
 • „Specjalny Gość” na XXXVIII Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle
 • trzykrotny udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale, reprezentując z wieńcem województwo zachodniopomorskie
 • z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie uczestniczył w corocznych targach „Grune Woche” w Berlinie, gdzie oprócz występów artystycznych panie z zespołu zdobyły certyfikat i Nagrodę Specjalną za potrawy kresowe – żur i pierogi.

Przez wiele lat Zespół uczestniczył w powiatowych i wojewódzkich przeglądach folklorystycznych, aktywnie udziela się na własnym podwórku w różnego rodzaju uroczystościach cywilnych i kościelnych – np. msze dożynkowe, odpustowe itp. Na specjalnych spotkaniach z młodzieżą przekazuje tradycje malowania pisanek, strojenia palm wielkanocnych, przyrządzania potraw świątecznych. Wiele takich wydarzeń zostało udokumentowanych w lokalnej prasie, radiu, telewizji. Dla młodzieży szkół pyrzyckich Zespół przygotował wzruszający program poświęcony tragicznym losom zesłańców sybiru. W ostatnim czasie Zespół miał przyjemność brać udział w programie „Do góry nogami”.

Za osiągnięcia w konsekwentnym prezentowaniu tradycji i kultury kresowej Zespół otrzymał: Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego oraz otrzymał wiele innych podziękowań i gratulacji m.in. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektora Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, od redakcji „Głosu Szczecińskiego” oraz „Modnej Gospodyni”, Doradcy Wojewody ds. Kultury, kolejnych Starostów i Burmistrzów Pyrzyc na przestrzeni ponad trzydziestu lat istnienia Najwyższą nagrodę, jaką można zdobyć na niwie artystycznej działalności folklorystycznej, to Nagroda imienia Oskara Kolberga, odebrana przez Zespół na Zamku Królewskim w Warszawie w 2007 roku. Wydarzenie to mocno ugruntowało wiarę, że warto robić to, co się kocha.

Największym osobistym przeżyciem dla członkiń Zespołu i ich rodzin była wycieczka „Szlakiem Sienkiewiczowskiej Trylogii” a przede wszystkim wizyta w ukochanych Milatyczach, bo wg poety: „Aby mierzyć miarą przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.Oto najważniejsze dokonania Zespołu a ich zwieńczeniem jest ostatnio pięknie wydany śpiewnik /zbiór/ pt. „Pieśni z Milatycz k/Lwowa – zachowane w Sercach”, zawierający 100 różnego rodzaju pieśni, piosenki z Milatycz. W latach sierpień 2001 – 2004 instruktorem Zespołu była Pani Agnieszka Urbańska /Ryszard Głogowski mieszkał w tych latach w Warszawie/.

Oto Panie, które przekazały z pamięci Zespołowi pieśni i piosenki /w porządku alfabetycznym/:

Bulanowska Helena z d. Woińska

Hawryszko Maria z d. Głowacka

Jastrzębska Krystyna z d. Żółkiewicz

Korniewicz Teresa

Kużmińska Wanda z d. Tarnowska

Nowacka Janina z d. Pożlewicz

Sroka Maria z d. Urban

Świędrych Stefania z d. Babiak

Urban Eugenia z d. Kulik

Woińska Karolina z d. Tambor

Woronowicz Władysława z d. Woińska

 

 

Konkursy