Strona głównaBez kategoriiPrzegląd piosenki dziecięcej

Przegląd piosenki dziecięcej

2017-04-04

PP dzieciŕcej

PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat

Wykonawcy prezentować mogą 2 piosenki w języku polskim dostosowane do ich wieku o łącznym czasie do 7 minut.  Komisja oceniająca przegląd powiatowy, kwalifikuje 1 piosenkę do przeglądu wojewódzkiego.

Warunkiem udziału jest nadesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.

Kryteria ocen:

                – dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy,

– opracowanie muzyczne,

– ogólny wyraz artystyczny (wykonanie utworu i stylizacja, kontakt z publicznością)

Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo”, lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD.

Nośnik wysokiej jakości technicznej powinien zawierać nagranie tylko jednego utworu.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

Podczas przeglądu powiatowego i miejskiego (Szczecin) komisja kwalifikuje 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.

W przypadku wysokiego poziomu artystycznego, jury ma prawo zakwalifikować więcej jak 3 wykonawców, do przeglądu wojewódzkiego.

Na przeglądzie wojewódzkim  spośród laureatów nominowani zostaną soliści, zespoły  (bez  względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 18 czerwca 2017 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (regulamin konkursu na www.zamek.szczecin.pl – ARA- Imprezy ARA – Talent Roku)

Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez Organizatora.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Terminy przeglądów:

–  eliminacje powiatowe – Pyrzyce 27.04.2017 r,. godz. 10.00.

Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Pyrzyckiego Domu Kultury do dnia 19 kwietnia 2017 r.

– przegląd wojewódzki – 20.05.2017 r. – Zamek  Książąt Pomorskich (organizator nie zapewnia instrumentu)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeglądu wojewódzkiego

regulamin przeglad piosenki dzieciecej 27 kwietnia

karta zgłoszenia piosenka dziecieca