Strona głównaBez kategoriiKONKURS PLASTYCZNY „Pyrzycki Dom Kultury moimi oczami”

KONKURS PLASTYCZNY „Pyrzycki Dom Kultury moimi oczami”

2017-04-25

Konkurs jest częścią jubileuszu 65-lecia DOMU KULTURY w Pyrzycach.
Z prac zamierzamy zorganizować wystawę, która będzie prezentowana w galerii Pyrzyckiego Domu Kultury.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO 23 MAJA.
Zachęcamy do wzięcia udziału

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Pyrzycki Dom Kultury moimi oczami”

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu pn. „Pyrzycki Dom Kultury moimi oczami” jest Pyrzycki Dom Kultury.

II. Cel i przedmiot konkursu

 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,
 • zachęcenie do twórczych poszukiwań i rozwiązań, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych
  w konfrontacji z rówieśnikami.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół i placówek z terenu powiatu pyrzyckiego, podopieczni świetlic wiejskich.

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę. Pod uwagę będą brane również prace zbiorowe.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną o dowolnym formacie, mile widziane formy przestrzenne. Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy związane z tradycją Pyrzyckiego Domu Kultury i cechami charakterystycznymi dla naszej gminy.

 IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Prace należy wykonać ręcznie.
 2. Format prac dowolny, mile widziane formy przestrzenne.
 3. Wykonanie: dowolną techniką, umożliwiającą ekspozycję.
 4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek i reprodukcji.
 5. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko Wiek autora Nazwa szkoły, instytucji Nr telefonu

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 23 maja 2017 do sekretariatu Pyrzyckiego Domu Kultury.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

 VI. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 • walory artystyczne,
 • kreatywność,
 • oryginalność,
 • nawiązanie do tradycji,
 • estetyka wykonania.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia. Planowana data ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 30 maja 2017 r.

Wyniki zostaną przekazane do szkół i instytucji delegujących oraz będą zamieszczone na stronie internetowej.