Strona głównaBez kategoriiKonferencja – Kryzys jako wyzwanie

Konferencja – Kryzys jako wyzwanie

2021-04-12

PDK wyróżniony zaproszeniem na konferencję Uniwersytet Szczeciński CONFERENCE Crisis as a challenge. Challenge of a crisis.
z prezentacją dyrektora Rafała Roguszka – Pandemic. Panic. Survive.
Pandemia wprowadziła w funkcjonowanie Pyrzyckiego Domu Kultury spore zamieszanie. Nagła konieczność zamknięcia instytucji wiosną 2020r spowodowała dezorganizację w planowanych działaniach. Dotyczyło to również i tych przygotowywanych w partnerstwie polsko-niemieckim. Wyzwaniem stała się również wymuszona kwarantanna ze społecznością tworzącą instytucję: z jej partnerami, organizacjami, twórcami, społecznikami i odbiorcami.
Jak w nowej rzeczywistości odnalazł się Pyrzycki Dom Kultury? Czy był gotowy na zmianę? I czy zdobyte doświadczenie pomogło znaleźć klucz do rozwinięcia współpracy z partnerem z Niemiec?
The pandemic has caused considerable confusion in the operation of the Pyrzyce Cultural Centre. The sudden need to close the institution in spring 2020 caused disorganisation in the planned activities. This also affected those being prepared in German-Polish partnership. A forced quarantine with the community that makes up the institution: its partners, organisations, artists, social activists and audiences, has also become a challenge.
How did the Pyrzyce Cultural Centre find itself in the new reality? Was it ready for the change? And did the experience it gained help it find the key to developingcooperation with German partner?
Fragment abstraktu (Rafał Roguszka/Raf Rog – dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury) i filmu przygotowanego na konferencję :

CONFERENCE Crisis as a challenge. Challenge of a crisis.
Konferencja została zrealizowana przez

Uniwersytet Szczeciński

we współpracy z

Universität Greifswald
Konferencja prezentuje platformę wymiany i dalsze inspiracje projektów międzykulturowych z regionu Pomorza skupiającą się na nauce, nauczaniu i pracy w wyjątkowych czasach kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 Różne projekty z regionów Szczecina i Greifswaldu przedstawią swoje koncepcje, pomysły i efekty wspierające naukę, pracę i życie w trudnych czasach, a tym samym będą oferować nowe spostrzeżenia w obszarach międzykulturowych i interdyscyplinarnych, jak radzić sobie z obecnymi wyzwaniami.
Frances Hoferichter, University of Greifswald; Anna Murawska,

University of Szczecin