Strona głównaBez kategoriiBriefing prasowy – „PDK otwarci na dostęp”

Briefing prasowy – „PDK otwarci na dostęp”

2022-09-20

Dziękujemy za udział w briefingu prasowym, który poświęcony był realizacji projektu „PDK Otwarci na dostęp” i grantowi w wysokości 103 443 zł otrzymanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa)
W konferencji wzięła udział burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska oraz przedstawiciele lokalnego środowiska wspierającego funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami. Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, PSONI koło w Pyrzycach , Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pyrzycach, Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.
W ramach projektu planujemy:
eksperckie warsztaty dla pracowników PDK
cykl warsztatów dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli 150 godzin zajęć teatralnych, filmowych i plastyczno-sensorycznych
wyposażenie PDK:
▪️pętla indukcyjna
▪️przestrzeń wyciszenia
▪️podesty dostępności
▪️słuchawki wyciszające
dostosowanie strony www wg standardów WCAG 2.0
Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.