Strona głównaAktualnościKształcenie dualne w rzemiośle

Kształcenie dualne w rzemiośle

2023-06-06

6 czerwca 2023 r. w Pyrzyckim Domu Kultury odbędzie się podsumowanie projektu „KSZTAŁCENIE DUALNE W RZEMIOŚLE”, realizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych w Pyrzycach.

W konkursie realizowanym w ramach projektu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Szkoła Podstawowa w Pyrzycach oraz Szkoła Podstawowa w Kozielicach im. Osadników Ziem Zachodnich.

Zaprezentowane zostaną prace fotograficzne, plastyczne oraz filmowe.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.